Ustawienie nowego cyklu stosowania

W pierwszym dniu miesiączki należy ustawić nowy cykl stosowania. (Pierwszy dzień okresu to pierwszy dzień krwawienia, przy czym plamienia nie liczą się.) Naciśnij na symbol startu i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. Jeśli zapomnisz zrobić to w pierwszym dniu miesiączki, to jeszcze do czwartego dnia cyklu możesz ustawić nowy cykl stosowania. Jeżeli w ciągu czterech pierwszych dni cyklu nie ustawisz nowego cyklu, prosimy przeczytać pytanie 4.
Najpierw wpisz datę i godzinę, kiedy zaczęła się miesiączka. Jeśli miesiączka zaczęła się w nocy i nie znasz dokładnej godziny, wprowadź czas, gdy się obudziłaś. Ważne jest, żeby przypomnieć sobie, kiedy zaczęła się miesiączka, ponieważ monitor na podstawie tej danej oblicza pierwszy dzień cyklu.

Okres testu

Okres testu jest 6-godzinnym okresem czasu, w którym monitor wzywa do wykonania testu. Persona automatycznie ustawia okres testu na czas pomiędzy godziną 05:00 a 11:00. Ustawienie to można zmienić na przedstawionym tu ekranie. Trzeba jednak wykonać test na porannym moczu w danym dniu, ponieważ zawiera on najwyższe stężenie hormonów. Po ustawieniu nowego cyklu stosowania monitor pokazuje dzień cyklu i możesz odczytać, czy jest to Twój „dzień czerwony”, czy „dzień zielony”. Jeżeli w ciągu czterech pierwszych dni cyklu nie ustawisz nowego cyklu, to monitor ma zbyt mało informacji, aby pokazać, czy chodzi tu o „dzień czerwony” czy „dzień zielony”. Patrz pytanie 4.
Dzień cyklu wyświetlony na monitorze zależy od godziny, w której zaczęła się miesiączka i od ustawionego punktu końcowego okresu testu. Jeśli ustawiłaś nowy cykl stosowania, może się zdarzyć, że dzień I nie wyświetli się do dnia po wystąpieniu miesiączki. Jeśli tak się zdarzy, to widok ekranu wskaże, że nowy cykl jeszcze się nie zaczął. Na początku każdego nowego cyklu monitor ustawia okres testu tak jak był on ustawiony w poprzednim cyklu. Można zmienić to ustawienie. Ustawiając okres testu należy pamiętać, że wybrany przedział czasu musi umożliwić przeprowadzenie testu na porannym moczu w odpowiednim dniu.

Ustawienie funkcji przypomnienia

W celu przypomnienia o przeprowadzeniu testu możesz ustawić alarm. Można go ustawić tylko w ten sposób, żeby Ci o tym przypominał w czasie 6-godzinnego okresu testu. W dniach testu alarm zadzwoni o ustawionej godzinie.
W celu ustawienia alarmu naciśnij na symbol budzika w menu i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. Po ustawieniu alarmu nad paskiem informacji pojawi się ikona alarmu (Alarm można ustawić dopiero po ustawieniu cyklu stosowania.) Alarm gaśnie po włączeniu monitora lub dzwoni aż do końca okresu testu. Możesz wyłączyć alarm, przechodząc do menu głównego, naciskając symbol budzika i postępując zgodnie z instrukcjami na ekranie. Jeżeli na początku nowego cyklu zmienisz okres testu i ustawienie alarmu dla poprzedniego cyklu nie leży w przedziale czasowym nowego testu, to alarm zostanie automatycznie skasowany. W celu ustawienia nowego alarmu dla nowego okresu testu naciśnij na symbol budzika w menu i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Zmiana lub usunięcie ustawienia cyklu

Aby zmienić lub usunąć ustawienie cyklu stosowania naciśnij w menu na przycisk . Zmiana cyklu stosowania pozwala na zmianę daty i godziny, w której pojawiła się miesiączka. Możesz zmienić cykl stosowania tylko między pierwszym a czwartym dniem cyklu.
Cykl stosowania można skasować do czwartego dnia. Funkcja ta może się przydać na przykład wtedy, gdy myślałaś, że pojawiła się miesiączka, a było to tylko plamienie w trakcie cyklu. Kiedy zacznie się miesiączka, ustaw swój cykl jak zwykle.

Dni zielone, dni czerwone i dni testu

Każdego dnia na monitorze wyświetla się aktualna data i aktualna godzina, a także dzień cyklu. W okresie testu codziennie rano włączaj monitor, aby sprawdzić, czy jest to „dzień czerwony”’, „dzień zielony”, czy też dzień testu.
stosunkiem płciowym. Jeśli jest to dzień testu, to liczy się wynik wykonanego testu. „Dni zielone” to dni, w którym możesz mieć stosunek płciowy bez stosowania antykoncepcji.* W czasie „dni zielonych” ekran może jeszcze wyświetlić dodatkowe informacje, jak np. datę następnego testu. „Dni czerwone” to dni przed i po owulacji i takie dni, gdy ryzyko ciąży jest wysokie, nawet jeśli używasz prezerwatyw. W „dniach czerwonych” ekran może jeszcze wyświetlić dodatkowe informacje, jak np. datę następnego testu. Jeśli stosujesz Personę, nie powinnaś w „dniach czerwonych” odbywać stosunków płciowych. Patrz pytanie 9.

Persona pokazuje zazwyczaj w każdym cyklu 6 do 12 „dni czerwonych”. W czasie pierwszych cykli, kiedy Twój monitor dopiero Cię poznaje, będziesz mieć prawdopodobnie 10-15 „dni czerwonych” (może być też nawet do 22 „dni czerwonych”). Cykle są różne nie tylko dla różnych kobiet, lecz ta sama kobieta może też mieć zmienne cykle. Oznacza to, że liczba i przedział czasowy „czerwonych dni” może być różny. Jeśli Twoje cykle są nieregularne, prawdopodobnie będziesz mieć więcej niż 12 „dni czerwonych” w cyklu. Możesz zminimalizować liczbę „dni czerwonych”, wykonując wszystkie testy zgodnie z instrukcją. Jeżeli w czasie cyklu wyświetli się ikona „O” (owulacja) , to będzie się ona pojawiać przez kolejne dwa dni. W pierwszym dniu, w którym się ona wyświetla, oznacza to, że w ciągu najbliższych 1 do 2 dni wystąpi owulacja. Jest to czas najwyższego ryzyka zajścia w ciążę. Jeśli nie chcesz zajść w ciążę, nie powinnaś mieć stosunku płciowego w czasie „dni czerwonych”. Jeżeli monitor po wyświetleniu w danym dniu ikony „O” (owulacja) wzywa Cię do wykonania testu, i jeżeli tego testu nie zrobisz, to ekran wyświetli to jako pominięty test.
Nie jest niczym niezwykłym, gdy w niektórych cyklach nie pojawi się ikona „O” (owulacja). Jeżeli stosujesz Personę w czasie trzech pełnych cykli i w tym przedziale czasowym ani razu nie pojawiła się ikona „O” (owulacja), skontaktuj się z naszym serwisem. W dniach testu musisz wykonać test, aby sprawdzić, czy masz „dzień czerwony”, czy „dzień zielony”. Podczas pierwszego cyklu stosowania trzeba wykonywać te testy przez 16 dni. Wykonanie pierwszego testu będzie wymagane w 6 dniu, a pozostałe testy w dniach 9 do 23. Po pierwszym cyklu będziesz wzywana do wykonania testu każdorazowo w 8 dniach cyklu. Zawsze będziesz wzywana do wykonania pierwszego testu w dniu 6. Monitor będzie Cię wzywał do zrobienia kolejnych testów w następnych 7 dniach. Początek 7 dni testowania może różnić się z cyklu na cykl.
Ważne jest, żeby wszystkie testy wykonywać zgodnie z instrukcją. Jeśli pominiesz test, monitor zdecyduje na podstawie dostępnych danych, czy jest to Twój „dzień czerwony” czy też „dzień zielony”. Może to spowodować, że będziesz miała więcej „dni czerwonych” w swoim cyklu.

Wykonanie testu

W czasie okresu testu musisz codziennie sprawdzać monitor. Test trzeba wykonywać na porannym moczu (pierwszy mocz po przebudzeniu). Musisz więc sprawdzić monitor przed udaniem się do toalety. W dniu testu miga lampka testowa. Jeżeli aktywowałaś funkcję alarmu, w dniu testu zadzwoni alarm. Po naciśnięciu na ekranie dnia testu na przycisk OK wrócisz do menu. W dniu testu, niezależnie od wyświetlenia na ekranie, możesz w dowolnym momencie w okresie testu wsunąć w monitor pasek testowy. Czy jest to dzień testu, zostanie wyświetlone na górze obok dnia bieżącego cyklu. Używaj wyłącznie pasków testowych Persony. Upewnij się, czy wszystkie paski testowe, których używasz w okresie cyklu, mają ten sam numer partii. Numer partii znajdziesz pod oznaczeniem LOT na folii opakowania pasków testowych i na kartonie zawierającym paski testowe. Nie używaj żadnych pasków testowych z nieważnym terminem przydatności lub których opakowanie foliowe jest uszkodzone. Gdy zechcesz przechować mocz do późniejszego testu, na przykład, jeśli musisz iść do toalety przed rozpoczęciem okresu testu, użyj w tym celu czystego, suchego pojemnika i przechowuj mocz do czasu wykonania testu w temperaturze pokojowej. Pamiętaj, żeby wykonać test w okresie testu.